سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج با همکاری سازمان جهادکشاورزی مراکز استانی اقدام به برگزاری جشنواره دو سالانه ملی رسانه‌های بخش کشاورزی نموده است. این جشنواره هر دوسال یک بار در یکی از شهرهای کشور زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی آن استان برگزار می‌شود.به طور حتم همکاری‌هایی چنین موجب تحکیم روابط سازمانی و بهتر نشان دادن دستاورد مراکز استانی در امر ترویج خواهد شد.

در این بخش با شهر میزبان آشنا می‌شویم و ضمن معرفی شهر و جاذبه‌های گردشگری آن، دسترسی‌های حمل و نقل نیز بیان شده است. حال نهمین جشنواره ملی دوسالانه رسانه‌های بخش کشاورزی به میزبانی شهر مقدس مشهد برگزار می‌شود.