برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 آشنایی با اصول نظارت و ارزشیابی برنامه‌های تلویزیونی با رویکرد ترویج و آموزش
1396-12-16 06:00-06:05
متعاقبا اعلام می‌شود بدون محدودیت
0 ریال
اسماعیل براری
2 جایگاه و نحوه‌ی انتخاب انیمیشن، کلیپ،میان‌برنامه متناسب با فعالیت‌های ترویجی
1396-12-16 06:00-06:05
متعاقبا اعلام می‌شود. بدون محدودیت
0 ریال
احمدکلانتری
3 آشنایی با ویژگی‌های محتوای علمی در انواع اپلیکیشن‌های کشاورزی
1396-12-17 06:00-06:05
متعاقبا اعلام می‌شود بدون محدودیت
0 ریال
دکتر پیمان کشاورز ـ ملیحه پورعسگری
4 چگونه یک نشریه ترویجی تولید کنیم؟
1396-12-17 06:00-06:05
متعاقبا اعلام می‌شود بدون محدودیت
0 ریال
متعاقبا اعلام می‌شود